Amund Slåtten Skomsøy

År Distanse Resultat
2012 Miniton 0
2013 Miniton 0
Tilbake