Ann Heidi Svorstøl

År Distanse Resultat
1998 Miniton 0
1999 Miniton 0
2001 Miniton 0
2009 Miniton
2010 Miniton
2013 Miniton 0
Tilbake