Ann Lisbeth Lesto

År Distanse Resultat
1994 Trim 10 km (u.tid) 0
Tilbake