Ann Renate Helgås

År Distanse Resultat
2011 10 km 57.53
2013 10 km 52.40
Tilbake