Anne Nytun

År Distanse Resultat
1993 Trim 10 km (u.tid) 0
1996 Sykkel 0
1997 Sykkel 0
2000 Trim 10 km (u.tid) 0
2002 Trim 10 km (u.tid) 0
2003 Trim 10 km (u.tid) 0
2004 Sykkel 0
2009 Sykkel
2010 Sykkel
2011 Sykkel
2012 Sykkel 0
2014 Sykkel
2015 Sykkel
Tilbake