Beate Alværen

År Distanse Resultat
1993 Trim 10 km (u.tid) 0
Tilbake