Eli Myklebust Tonning

År Distanse Resultat
2013 5 km 24.31
2014 5 km 24,36
Tilbake