Endre Kleiven

År Distanse Resultat
1992 Trim 10 km (u.tid) 0
Tilbake