Ivar A. Sunde

År Distanse Resultat
1988 10 km 0
1995 Trim 10 km (u.tid) 0
1997 Sykkel 0
Tilbake