Jarl Yndestad

År Distanse Resultat
1992 Sykkel 0
1994 Sykkel 0
1995 Trim 10 km (u.tid) 0
1996 Trim 10 km (u.tid) 0
2006 Trim 10 km (u.tid) 0
2007 Trim 10 km (u.tid) 0
Tilbake