Willy Hamre

År Distanse Resultat
1999 Maraton 3.06.06
2000 Maraton 3.23.46
2001 Maraton 3.18.33
2002 Maraton 2.59.19
2003 Maraton 3.13.39
2004 Maraton 3.14.30
2005 Maraton 3.11.22
2006 Maraton 3.12.49
2007 Maraton 3.20.40
2008 Maraton 3.28.34
Tilbake