Informasjon

NB! NY INFORMASJON PR. 28. JUNI 

Info om drikkestasjonar:

Drikkestasjonane står slik sett frå start: 2-5-10-14-19 km. Same system tilbake til mål, men sjølvsagt motsatt veg. Du får servert vatn, saft, cola og sportsdrikk (Maxim). I tillegg har vi bananer.

Endring av puljestart:

Etter nye retningslinjer vil det vere puljestart à 40 løparar.

NY INFORMASJON  PR. 11. JUNI

Vi har den store glede av å ynskje opptil 600 løpeglade velkomen til Jølster Maraton 3. juli!

Etter lang ventetid og mykje usikkerheit, no er det endeleg klart at Jølster Maraton blir arrangert på oppsett dato 3.juli.  Årsaka er at det no er åpna for at også utøvarar over 20 år kan konkurrere på tvers av kommune-grensene.  Men, det er framleis ein del reglar og krav som gjer at årets løp ikkje fullt ut blir slik vi kjenner det.  Vi skal her gjere greie for desse:

Vi kan maksimalt har 600 deltakarar fordelt på 3 grupper/kohortar à 200.  Med dette som bakgrunn har vi valgt følgjande:

 • Alle løp blir «tur/retur-løp». Med start og mål på Vassenden.
 • Vi arrangerer 3 distansar. Maraton, Halvmaraton og 10km.
 • Det blir nye starttider: Maraton kl. 10:00, 10km kl. 11:00 og Halvmaraton kl. 14:00.
 • 5 km går ut. Dei som er påmeldt her kan bytte til 10 km (ved ny påmelding).  Påmeldinga som er gjort kan dei velje å la stå til neste år, få redundert innbetalinga eller donere beløpet til arrangør.
 • Maksimalt deltakartal pr. distanse er 200. Vi brukar «først-til-mølla» prinsippet.  Når 200 stk er påmeldt, vert påmeldinga stengt.
 • Sidan maraton-distansen er NM-øving får NM-deltakarar prioritet. Det betyr at vi stenger for påmelding på maraton for dei som ikkje skal delta på NM no.  Vi ber om at du sender epost til oss om du vil delta, så står du på venteliste til påmeldingsfristen for NM er ute (16.juni).  Bruk epost-adressa post@jolster-maraton.no   Hugs at for å delta i NM må du vere medlem i eit lag/klubb tilslutta Norges Friidrettsforbund.
 • Det blir puljestartar à 40 løparar. 2 min mellom kvar start.
 • Miniton-distansen går også ut.
 • Det blir ikkje tilgang til garderobar på arrangementet.
 • Etter målgang plukkar utøvar sjølv sin deltakarmedalje som står på bord ved målområdet. Vi ber så om at du trekker vekk frå området fortast mogeleg, slik at området er tømt til neste gjeng kjem inn.
 • Dei 3 beste i kvar klasse/distanse blir premiert. Mottak av denne premien skjer i Jølstrahallen like ved bana.  Resultatlister vil bli sett opp her.
 • Så minner vi om dei vanleg reglane når det gjeld avstand og opptreden elles.

Vi håpar på forståing for dei ulemper dette måtte medføre, og ser fram til å kunne arrangere Jølster Maraton på vanleg måte i 2022.

OBS – Pengepremiar for løyperekord!

Maraton: 5000,-.  Halvmaraton: 4000,-.  10km: 3000,-.  

Løyperekordane finn du her: JM_historikk

Fredag 2. juli
KL 18:00 Stemnekontoret opnar.  Utdeling av startnummer.  Lett servering.
Laurdag 3. juli
KL 08:00 Stemnekontoret opnar.
Utdeling av startnummer i Jølstrahallen ved Vassenden skule
KL 10:00 Sykkelregistrèring opnar v/Gjesthalla
KL 10:00 Start maraton Vassenden.
KL 11:00 Start 10 km Vassenden.
KL 14:00 Start halvmaraton Vassenden
KL 1430 Premieutdeling NM maraton ved Gjesthalla.
KL 15:30 Sykkelregistrering slutt.
Det vil bli premieutdeling etter 10 km og halvmaraton kort tid etter målgang.
Startkontigent (NB! Aukar fram mot 3.juli)
Maraton: Jan: 500,- Feb-mai: 550,- Juni: 600,- Kondisrabatt: 80,- Ikkje lisens: + 50,-
Halvmaraton: Jan: 300,- Feb-mai: 350,- Juni: 400,- Kondisrabatt: 80,- Ikkje lisens: + 40,-
10Km: Jan: 200,- Feb-mai: 250,- Juni: 300,- Kondisrabatt: 40,- Ikkje lisens: + 30,-

ETTERPÅMELDING:  Siste frist for påmelding er torsdag 1. juli kl. 16:00.  Etter dette vert startkontingenten heva slik: Maraton: +100,-.  Halvmaraton +70,-, 10 Km +50,-

Sykkeltrim:   Familie 200,-. Vaksne(o.15år): 100,-. Barn 50,-.

FLEIRÅRSPREMIAR: Etter 10-, 20- og 30-års deltaking får du fleirårspremie. Kan hentast ved registrering sykkeltrim.

MINITON: Miniton er i 2021 diverre avlyst.

CORONATILTAK

Vi ber om at alle set seg grundig inn i retningslinjer gitt av friidrettsforbundet og av Helsedirektoratet.

https://www.friidrett.no/nyhet/2021/oppdaterte-retningslinjer-for-handtering-av-covid-19/ 

I retningslinjene er det ein klar oppfordring om ikkje å oppsøke arrangement i ein annan kommune dersom ein bur i ein kommune med høgt smittenivå.

Det vil bli satt ut antibac, og oppfordrar alle igjen til å halde 1 meter avstand!

 

VEL MØTT!